0592 - 399483
praktijk@talent-inzicht.nl

4-daagse training ‘Effectiever werken met dyslexie’


 
Talent InZicht geeft ook meerdaagse trainingen, waaronder de 4-daagse ‘Effectiever werken met dyslexie’. De training is bedoeld voor (jong)volwassenen met dyslexie of waarbij dyslexie wordt vermoed.

Tijdens de 4-daagse training komen alle aspecten van het dyslectisch zijn aan de orde. Er worden praktische handvatten, tips en trucs aangereikt, waardoor je in je studie en/of werk beter uit de verf komt. De training is maatwerk, afgestemd op jouw specifieke behoeftevraag. Deze wordt besproken en vastgesteld tijdens een intakegesprek.

In vier opeenvolgende weken ga je een dag aan de slag met jouw dyslexie en leer je om zaken anders aan te pakken. Afgestemd op jouw manier van informatieverwerking en leerstijl. In de tussenliggende dagen kun je alles nog eens rustig de revue laten passeren en ervaring opdoen met de nieuwe technieken. Mocht dat tot nieuwe vragen leiden? Dan is het mogelijk deze op de eerstvolgende trainingsdag te stellen.

Het programma ziet er globaal als volgt uit:

 • Trainingsdag 1: Kennis over dyslexie & praktische technieken
 • Trainingsdag 2: Communicatie
 • Trainingsdag 3: Planning & organisatie
 • Trainingsdag 4: Persoonlijke kwaliteiten, valkuilen & voorwaarden

Aan het eind van de training ken je niet alleen je valkuilen, maar ookje speciale talenten. Daarnaast weet je hoe en wat ervoor nodig is om die talenten voor je telaten werken, waardoor je je pas echt effectief, efficiënt, gelukkig en vrij zal voelen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • wat is dyslexie en hoe werkt een dyslectisch brein;
 • de gevolgen van dyslexie voor de dagelijkse praktijk;
 • meervoudige intelligenties; 
 • overlevingsstrategieën, de rol van faalangst en zelfvertrouwen;
 • snelleestechnieken en methodes om informatie beter te kunnen onthouden en reproduceren;
 • alternatieve schrijfstrategieën;
 • effectief communiceren en jezelf presenteren;
 • ordenings- en timemanagement strategieën;
 • de specifieke talenten en kwaliteiten van jou als dyslecticus en als mens. 

 Aan het einde van de training kun je:

 • sneller lezen dan voorheen;
 • meer informatie onthouden en sneller reproduceren dan voorheen; 
 • schrijfwerk beter ordenen en gemakkelijker uitvoeren; 
 • mind-mappen; 
 • beter communiceren en jezelf beter presenteren en positioneren; 
 • werk en/of studie beter organiseren; 
 • de omslag maken naar werken met dyslexie i.p.v. je er tegen verzetten. Je ziet dyslexie niet langer meer als belemmering, maar doet je voordeel ermee; 
 • werk en of studie met meer zelfvertrouwen uitvoeren; 
 • je beter concentreren.