0592 - 399483
praktijk@talent-inzicht.nl

Werkwijze


 

De algemene werkwijze van Talent InZicht is gebaseerd op het onderstaande model.

De dyslexie diagnose geeft duidelijkheid en erkenning van wat er aan de hand is bij iemand met een taalzwakte. Maar dit geeft nog niet direct inzicht in wat dyslexie nu eigenlijk voor een dyslecticus betekent. Op dit punt haakt Talent InZicht in.

Elk traject, training en lezing gaat in op wat dyslexie is en op welke wijze het zich kan manifesteren. Dit geeft handvatten om dyslexie gerelateerde problemen bespreekbaar te maken binnen de werk- en leefomgeving. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan het begrip en de acceptatie van dyslexie in brede zin.

Door de opgedane kennis over de dyslexie kenmerken, maakt het onderwerp bespreekbaar. Dit haalt als het ware ‘de druk van de ketel’. Er kan gezocht worden naar oplossingen voor de ervaren problemen en geeft ruimte voor persoonlijke groei. Het zal welzijn en functioneren van de persoon in kwestie bevorderen.

bouwblokken