0592 - 399483
praktijk@talent-inzicht.nl

4-daagse training ‘Anders leren studeren met dyslexie’


 

Talent InZicht geeft ook meerdaagse trainingen, waaronder de 4-daagse ‘Anders leren studeren met dyslexie’. Deze training zal tijdens schoolvakanties worden gegeven, zodat dyslectische leerlingen / studenten in de gelegenheid worden gesteld de training te kunnen volgen.

Waarom deze 4 daagse training

Het kost studenten met dyslexie ongeveer 2 tot 3 keer zoveel energie en tijd om de studiestof tot zich te nemen en te onthouden. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat zij op een andere manier informatie verwerken c.q. leren dan dat het schoolsysteem aanbied.

De 4-daagse training ‘Anders leren studeren met dyslexie’ gaat in op deze andere manier van informatie verwerken en biedt ondersteunende en praktische technieken aan, afgestemd op jouw leerstijl. Naast de aandacht voor lees- en schrijfmethodes wordt je ook geleerd om anders te plannen, zodat je overzicht en grip houdt op je studietaken. Dit werkt prettiger, reduceert studiestress en geeft ruimte in je hoofd zodat je de studiestof sneller tot je kunt nemen en onthouden. De training is maatwerk, afgestemd op jouw specifieke behoeftevraag. Deze wordt besproken en vastgesteld tijdens een intakegesprek.

Daarnaast zal je gevraagd worden studiemateriaal / -opdrachten mee te nemen. Tijdens de training zal hetgene wat geleerd is namelijk direct in de praktijk worden gebracht. Op deze manier zal je niet alleen ervaren op welke manier de technieken je in je studie kunnen helpen, maar ga je ook nog eens effectief met je kostbare (studie)tijd om. 

Het programma ziet er globaal als volgt uit:

 • Trainingsdag 1: Kennis over dyslexie, faalangst & praktische technieken
 • Trainingsdag 2: Persoonlijke kwaliteiten en studiemethodes
 • Trainingsdag 3: Schrijfvaardigheid
 • Trainingsdag 4: Planning & organisatie van je studie

 

In de 4-daagse training leer je:

 • het hoe en waarom je als dyslecticus anders informatie verwerkt;
 • de impact van faalangst op je studieprestaties en hoe je hieraan het hoofd kan bieden;
 • je talenten en eigen leerstijl te ontdekken
 • sneller, gefocust lezen en anders omgaan met tekst;
 • mindmappen en de verschillende toepassingsmogelijkheden;
 • een stappenplan te maken voor schrijven;
 • te plannen;
 • verschillende communicatiestijlen en jezelf beter te presenteren.

Aan het eind van de training ken je niet alleen je valkuilen, maar ook je speciale talenten. Daarnaast weet je hoe en wat ervoor nodig is om die talenten voor je te laten werken in je studie, waardoor je je pas echt effectief, efficiënt, gelukkig en vrij zal voelen.

Aan het einde van de training kun je:

 • sneller lezen dan voorheen;
 • meer informatie onthouden en sneller reproduceren dan voorheen;
 • schrijfwerk beter ordenen en gemakkelijker uitvoeren;
 • mindmappen;
 • beter communiceren en jezelf beter presenteren en positioneren;
 • je studie beter organiseren;
 • de omslag maken naar werken met dyslexie i.p.v. je er tegen verzetten. Je ziet dyslexie niet langer meer als belemmering, maar doet je voordeel ermee;
 • studeer je met meer zelfvertrouwen;
 • je beter concentreren.