0592 - 399483
praktijk@talent-inzicht.nl

Basisworkshop 'Werken met dyslexie'


 
Talent InZicht geeft ook workshops, waaronder de basisworkshop ‘Werken met dyslexie’. De training is bedoeld voor (jong)volwassenen met dyslexie of waarbij dyslexie wordt vermoed en iedereen die hierover meer wil weten.

In de basisworkshop ‘Werken met Dyslexie’, wordt inzicht gegeven in het anders informatie verwerken. Het ‘anders denken’. En welke invloed dat heeft in je dagelijkse functioneren. Zodra je dit inzicht hebt verkregen, kunnen we daarop inspelen en op zoek gaan naar oplossingen en handvatten die je direct kan inzetten in je werk, studie en privé leven. De meerwaarde van de aanwezigheid van andere dyslectici, geeft de kans om van elkaars ervaringen en strategieën te leren, geeft (h)erkenning en een gevoel van verbondenheid.

Resultaat van deze workshop is dat je:

  • de verkregen inzichten over dyslexie, direct in de praktijk kunt toepassen;
  • inziet dat dyslexie ook een veelheid aan mogelijkheden biedt;
  • inziet dat je met dyslexie jezelf positief kunt onderscheiden;
  • weet wat jouw kwaliteiten zijn en hoe deze in te zetten in je werk, studie en privé leven.