0592 - 399483
praktijk@talent-inzicht.nl

Dyslexie lezing


 

Talent InZicht verzorgt ook lezingen voor o.a. bedrijven, bibliotheken, scholen en andere instellingen die meer willen weten over dyslexie en hoe hiermee om te gaan.

De lezing is gebaseerd op het boek van Sjan Verhoeven: Dyslexie: stoornis of intelligentie? Uitgangspunt hierbij is dat dyslexie een andere manier van denken is. Ook wel het conceptuele denken genoemd. Het is ook deze manier van denken die de dyslecticus succesvol kan maken en waarop een eigen studie-/werkstijl kan worden ontwikkelt.

In deze lezing wordt inzicht gegeven in wat dyslexie is, wat de oorzaken van faalangst zijn en hoe deze twee fenomenen hand in hand gaan. De ervaring leert dat wanneer de faalangst vermindert, dyslectici ook minder last hebben van hun dyslexie. Door anders naar dyslexie te kijken, zullen dyslectici hun dyslexie beter kunnen accepteren en een positiever zelfbeeld kunnen opbouwen. Een positief zelfbeeld geeft ruimte en vrijheid in het leven en is een goed fundament voor het hebben van succes.

Inhoud van de lezing ziet er als volgt uit:

  • Wat is dyslexie;
  • Hoe werkt een dyslectisch brein;
  • Hoe herken je een dyslecticus;
  • Faalangst en dyslexie;
  • Hoe om te gaan met dyslexie in de organisatie, opleiding etc.;
  • De specifieke talenten van dyslectici. 

Uiteraard valt de lezing dusdanig aan te passen dat het aansluit op de doelgroep waaraan het wordt gegeven.